Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Tag: konkurs

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz organizacje pożytku publicznego zadań publicznych w 2023 r. – Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

I. Rodzaj zadania: Konkurs ofert dotyczy zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie: Wspieranie aktywności oraz integracji społecznej seniorów. W szczególności wspierane będą: realizowanie działań edukacyjnych i aktywizująco- integracyjnych dla seniorów; prowadzenie

Czytaj więcej »