Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Wyniki otwartego konkursu ofert z obszaru „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

Założona ręka na rękę osoby starszej.

ZARZĄDZENIE NR 125/2023 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w roku 2023 w obszarze “Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 z późn. zm.) i § 16 pkt. 9 i pkt.10 załącznika do uchwały Nr LVII/391/2022 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok – zarządzam co następuje:

§ 1. Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego w roku 2023 w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – Zadanie: Wspieranie aktywności oraz integracji społecznej seniorów wnioskodawcy w wysokości jak w tabeli znajdującej się w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz

Plik do pobrania: ZARZĄDZENIE NR 125/2023 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w roku 2023 w obszarze “Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. – plik .PDF

Ogłoszenie w BIP: Zobacz informację o wyniku w Biuletynie Informacji Publicznej (nowe okno)

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

15 sierpień 2024
All day

Święto Wojska Polskiego – święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r. (Dz.U. z 1992 r. nr 60, poz. 303), zastąpioną ustawą z […]

Skip to content