Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Wyniki otwartego konkursu ofert z obszaru „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

Założona ręka na rękę osoby starszej.

ZARZĄDZENIE NR 125/2023 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w roku 2023 w obszarze “Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 z późn. zm.) i § 16 pkt. 9 i pkt.10 załącznika do uchwały Nr LVII/391/2022 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok – zarządzam co następuje:

§ 1. Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego w roku 2023 w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – Zadanie: Wspieranie aktywności oraz integracji społecznej seniorów wnioskodawcy w wysokości jak w tabeli znajdującej się w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz

Plik do pobrania: ZARZĄDZENIE NR 125/2023 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w roku 2023 w obszarze “Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. – plik .PDF

Ogłoszenie w BIP: Zobacz informację o wyniku w Biuletynie Informacji Publicznej (nowe okno)

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

04 październik 2023
  14:30-16:00
  Centrum Kultury Wsi Polskiej im Wincentego Witosa w Wierzchosławicach (GCK), Wierzchosławice 39A
  Wierzchosławice, małopolskie 33-122

  - Informacja o szkoleniu dla Przewodniczących i Zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych (Gmina Wierzchosławice) - INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH […]

  10 październik 2023
   17:00-19:00
   Centrum Kultury Wsi Polskiej im Wincentego Witosa w Wierzchosławicach (GCK), Wierzchosławice 39A
   Wierzchosławice, małopolskie 33-122

   - INFORMACJA O SZKOLENIU OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH UTWORZONYCH NA TERENIE GMINY WIERZCHOSŁAWICE w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. - INFORMACJA O SKŁADACH […]

   14 październik 2023
   All day

   Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień […]

   15 październik 2023
    07:00-21:00

    - Szczegółowe informacje o wyborach - Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

    01 listopad 2023
    All day

    Uroczystość Wszystkich Świętych (łac. Sollemnitas Omnium Sanctorum) – w Kościele katolickim uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie, obchodzona corocznie w dniu 1 listopada, treściowo połączona z następującym po niej obchodem liturgicznym Dnia Zadusznego. W doktrynie Kościoła […]