Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Wyniki otwartego konkursu ofert z obszaru „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

Założona ręka na rękę osoby starszej.

ZARZĄDZENIE NR 125/2023 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w roku 2023 w obszarze “Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 z późn. zm.) i § 16 pkt. 9 i pkt.10 załącznika do uchwały Nr LVII/391/2022 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok – zarządzam co następuje:

§ 1. Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego w roku 2023 w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – Zadanie: Wspieranie aktywności oraz integracji społecznej seniorów wnioskodawcy w wysokości jak w tabeli znajdującej się w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz

Plik do pobrania: ZARZĄDZENIE NR 125/2023 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w roku 2023 w obszarze “Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. – plik .PDF

Ogłoszenie w BIP: Zobacz informację o wyniku w Biuletynie Informacji Publicznej (nowe okno)

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

01 marzec 2024
All day

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Święto nie jest dniem wolnym od pracy. Historia inicjatywy W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w […]

01 marzec 2024
20:00-23:00

Stowarzyszenie Inicjatywy Społeczne w Wierzchosławicach zaprasza na tegoroczny "IX Nocny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych im. cc płk. Adama Boryczki". Wydarzenie rozpocznie się 1 marca 2024 roku o godzinie 20:00 - […]

03 marzec 2024
18:00-20:00
Centrum Kultury Wsi Polskiej im Wincentego Witosa w Wierzchosławicach (GCK), Wierzchosławice 39A
Wierzchosławice, małopolskie 33-122

Wójt Gminy Wierzchosławice oraz Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach zapraszają na wydarzenie z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet! Już 3 marca o godzinie 18:00 w budynku GCK w Wierzchosławicach odbędzie […]

20 marzec 2024
All day

Wiosna − jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego, […]

31 marzec 2024
All day

Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna, także: Wielka Niedziela, Zmartwychwstanie Pańskie, w prawosławiu: Pascha, mazow. Wielki Dzień – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie celebrujące misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie zachowujące Nicejskie wyznanie wiary (325 r.). Kulminacyjny moment cyklu paschalnego. Rozwinęło się od […]

Skip to content