Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Opieka nad zwierzętami

Informacje o zwierzętach na terenie Gminy

Opieka nad zwierzętami w naszej Gminie to także ważny temat, dlatego prezentujemy Państwu garść informacji związanych z tą sprawą. 

Jeżeli jesteś świadkiem porzucenia zwierzęcia – Reaguj!

Powiadom Policję lub organizację, której statutowym celem jest pomoc zwierzętom

Fakt pojawienia się bezpańskiego zwierzęcia należy zgłosić do Urzędu Gminy Wierzchosławice pod nr tel. (14) 631-90-48 w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowo, jeżeli jest taka możliwość, zabezpiecz zwierzę na terenie zamkniętym.

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” – art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, 1123 z zm.).

Pamiętaj!

Jeżeli utrzymujesz zwierzę domowe jesteś zobowiązany do zapewnienia mu pomieszczenia chroniącego go przed upałem, chłodem i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego i umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała.

Zwierzę musi mieć zapewnione odpowiednie pożywienie i stały dostęp do wody.

Zabronione jest trzymanie zwierząt domowych na stałej uwięzi, dłużej niż 12 godzin na dobę. Uwięź nie może być krótsza niż 3 m, nie może powodować cierpienia lub uszkodzenia ciała i ograniczać możliwość niezbędnego ruchu.

Pamiętaj!

Zabronione jest wypuszczanie psów poza teren posesji bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Pamiętaj!

Każdy pies podlega obowiązkowi corocznego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Pierwsze szczepienie przeciwko wściekliźnie należy wykonać w terminie 30 dni, od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia.

Pamiętaj!

Jeżeli utrzymujesz zwierzęta gospodarskie jesteś zobowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania, nie powodujących u nich urazów, uszkodzeń ciała oraz innych cierpień.

Padłe zwierzęta (bezpańskie lub dzikie) należy zgłaszać do Urzędu Gminy Wierzchosławice pod nr tel. (14) 631-90-48 w godzinach pracy Urzędu.

Zachęcamy do adopcji zwierząt z Azylu dla Psów i Kotów w Tarnowie AZYL – TARNÓW (link www), a pochodzących z terenu naszej Gminy.