Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Struktura urzędu

Szanowni Państwo poniżej znajduje się aktualna struktura naszego urzędu. Znajdą w niej Państwo informacje o pracownikach w danych referatach.

Wójt Gminy - Andrzej Mróz

Andrzej Mróz

Wójt

Wójt Gminy Wierzchosławice

Awatar męski

Andrzej Barnaś

Zastępca Wójta

Awatar żeński

Irena Kowal

Sekretarz

Pokój nr 31 | II piętro
tel. 14 631 90 34

Awatar żeński

Ewa Sukta

Skarbnik

Pokój nr 33 | II piętro
tel. 14 631 90 24

REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY, SPRAW SPOŁECZNYCH i OBYWATELSKICH

Awatar żeński

Irena Kowal

Kierownik Referatu

Pokój nr 31 | II piętro
tel. 14 631 90 34

Awatar żeński

Agnieszka Jasicka

Inspektor

Pokój nr 22 | II piętro
tel. 14 631 90 22

Awatar żeński

Sabina Turek

Inspektor

Pokój nr 16 | I piętro
tel. 14 631 90 26

Awatar żeński

Ewa Maciak

Inspektor

Pokój nr 14 | I piętro
tel. 14 631 90 37

Awatar żeński

Joanna Bocoń

Inspektor

Pokój nr 48 | III piętro
tel. 14 631 90 27

Awatar żeński

Agnieszka Kwapniewska

Referent

Dziennik Podawczy | Parter
tel. 14 631 90 30

Awatar żeński

Kinga Rajska

Podinspektor

Pokój nr 16 | I piętro
tel. 14 631 90 26

Awatar żeński

Barbara Bach

Inspektor

Pokój nr 41 | III piętro
tel. 14 631 90 42

REFERAT EDUKACJI, KULTURY i SPORTU

Awatar żeński

Renata Rzepa

Kierownik Referatu

Pokój nr 52 | III piętro
tel. 14 631 90 20

Awatar żeński

Teresa Piotrowska

Centrum Usług Wspólnych
Główny księgowy

Pokój nr 47 | III piętro
tel. 14 631 90 46

Awatar żeński

Natalia Markiewicz

Centrum Usług Wspólnych
Referent

Pokój nr 47 | II piętro
tel. 14 631 90 46

Awatar męski

Andrzej Stec

Inspektor

Pokój nr 45 | III piętro
tel. 14 631 90 39

Awatar męski

Marek Kowalik

Inspektor

Pokój nr 47 | III piętro
tel. 14 631 90 39

REFERAT INWESTYCJI, ROZWOJU, DROGOWNICTWA

Awatar męski

Andrzej Barnaś

Kierownik Referatu

Pokój nr 29 | II piętro
tel. 14 631 90 67

Awatar żeński

Monika Madura

Inspektor

Pokój nr 3 | I piętro
tel. 14 631 90 31

Awatar męski

Józef Górowski

Inspektor

Pokój nr 11 | I piętro
tel. 14 631 90 17

Awatar żeński

Dominika Iwaniec-Woś

Inspektor

Pokój nr 7 | I piętro
tel. 14 631 90 11

Awatar męski

Krzysztof Molczyk

Inspektor

Pokój nr 8 | I piętro
tel. 14 631 90 16

Awatar żeński

Aleksandra Mirek

Inspektor

Pokój nr 1 | I piętro
tel. 14 631 90 41

Awatar męski

Jan Wierzbicki

Kierowca

Awatar męski

Franciszek Kusior

Konserwator

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ i PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA

Awatar żeński

Małgorzata Suda

Kierownik Referatu

Pokój nr 4 | I piętro
tel. 14 631 90 42

Awatar żeński

Magdalena Pazdan - Adamiak

Inspektor

Pokój nr 6 | I piętro
tel. 14 631 90 18

Awatar żeński

Justyna Cudek

Referent

Pokój nr 6 | I piętro
tel. 14 631 90 18

Awatar żeński

Emilia Matura

Ekodoradca

Pokój nr 2 | I piętro
tel. 14 631 90 19

Awatar męski

Bartosz Bartnik

Inspektor

Pokój nr 6 | I piętro
tel. 14 631 90 14

Awatar żeński

Monika Moryl-Cich

Ekodoradca

Pokój nr 2 | I piętro
tel. 14 631 90 48

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

Awatar żeński

Ewa Sukta

Kierownik Referatu

Pokój nr 33 | II piętro
tel. 14 631 90 24

Awatar żeński

Małgorzata Kwiecień

Inspektor

Pokój nr 35 | II piętro
tel. 14 631 90 33

Awatar żeński

Kamila Moskal

Podinspektor

Pokój nr 34 | II piętro
tel. 14 631 90 15

Awatar żeński

Anna Pecka

Referent

Pokój nr 36 | II piętro
tel. 14 631 90 51

Awatar męski

Wojciech Kasperowicz

Inspektor

Pokój nr 32| II piętro
tel. 14 631 90 32

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Awatar męski

Krzysztof Tyrka

Kierownik Referatu

Pokój nr 26 | II piętro
tel. 14 631 90 21

Awatar żeński

Anna Michałek

Inspektor

Pokój nr 25 | II piętro
tel. 14 631 90 52

Awatar żeński

Jadwiga Owsianka

Inspektor

Pokój nr 25 | II piętro
tel. 14 631 90 52

Awatar żeński

Joanna Siedlik

Inspektor

Pokój nr 26 | II piętro
tel. 14 631 90 21

URZĄD STANU CYWILNEGO

Awatar męski

Dariusz Lech

Kierownik USC

Pokój nr 24 | II piętro
tel. 14 631 90 23

Awatar żeński

Agnieszka Jasicka

Z-ca kierownika

Pokój nr 22 | II piętro
tel. 14 631 90 22

SAMODZIELNE STANOWISKA

Awatar żeński

Barbara Krawczyk - Skobel

Stanowisko ds. Geodezji

Pokój nr 5 | I piętro
tel. 14 631 90 36

Awatar męski

Andrzej Pittner

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej i Zarządzania Kryzysowego

Pokój nr 10 | I piętro
tel. 14 631 90 53

Awatar męski

Mateusz Muniga

Informatyk / Administrator Systemów Informatycznych

Pokój nr 42 | III piętro
tel. 14 631 90 25

PEŁNOMOCNICY WÓJTA

Awatar żeński

Barbara Krawczyk - Skobel

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Pokój nr 48 | III piętro
tel. 14 631 90 27

Awatar męski

Andrzej Stec

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Pokój nr 45 | III piętro
tel. 14 631 90 39

Awatar męski

Wojciech Kasperowicz

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pokój nr 23 | II piętro
tel. 14 631 90 32

Awatar męski

Piotr Chłoń

Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych

Pokój nr 32 | II piętro