Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Wyniki otwartego konkursu ofert z obszaru „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

ZARZĄDZENIE NR 140/2023 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w roku 2023 w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 z późn. zm.) i § 16 pkt. 9 i pkt.10 załącznika do uchwały Nr LVII/391/2022 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok – zarządzam co następuje:
§ 1. Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego w roku 2023 w obszarze: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wnioskodawcom w wysokości jak w tabeli znajdującej się w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz

 

Plik do pobrania:  ZARZĄDZENIE NR 140/2023 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w roku 2023 w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Ogłoszenie o wynikach w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,a,2284615,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-organizacje-pozy.html

 

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

01 mar
All day

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

01 mar
20:00 - 23:00

IX Nocny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych im. cc płk. Adama Boryczki

03 mar
18:00 - 20:00

Gminny Dzień Kobiet 2024!

20 mar
All day

Początek astronomicznej wiosny

31 mar
All day

Wielkanoc i zmiana czasu z zimowego na letni

Skip to content