Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Posterunek Policji w Wierzchosławicach

POSTERUNEK POLICJI w WIERZCHOSŁAWICACH

KOMISARIATU POLICJI TARNÓW ZACHÓD W TARNOWIE

Dyżury pełnione w Posterunku Policji w Wierzchosławicach

Kierownik asp. sztab. Mariusz Czapkowicz

tel. 478312470

przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 10.00-14.00

Dzielnicowy: sierż. Dominik Gąsior

tel. 478312470 , kom. 604-512-759

e-mail: dominik.gasior@tarnow.policja.gov.pl

pełni dyżur w czwartki w godzinach 15.00-19.00

 

Zgłaszanie interwencji

tel. 997 lub 112

Jednostka nadrzędna KP Tarnów Zachód

ul. Ks. Indyka 2, 33-101 Tarnów

tel. 478311722 Fax 478311744