Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Wyniki otwartego konkursu ofert z obszaru „Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”

ZARZĄDZENIE NR 136/2023 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w roku 2023 w obszarze “Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 z późn. zm.) i § 16 pkt. 9 i pkt.10 załącznika do uchwały Nr LVII/391/2022 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok – zarządzam co następuje:

§ 1. Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego w roku 2023 w obszarze „Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” – Zadanie: Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży wnioskodawcom w wysokości jak w tabeli znajdującej się w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz

Plik do pobrania: ZARZĄDZENIE NR 136/2023 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w roku 2023 w obszarze “Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”. – plik .PDF (nowe okno)

Ogłoszenie w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,a,2282476,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-organizacje-pozy.html

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

19 kwi
10:00 - 10:30

XXXIII Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

19 kwi
10:30 - 11:00

LVII Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Statutów, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

19 kwi
11:00 - 12:00

LXX Komisja Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

24 kwi
09:00 - 12:30

LXXIV Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

01 maj
All day

Święto Pracy

Skip to content