Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Numery telefonów

Szanowni Państwo poniżej znajdą Panstwo informacje na temat telefonów i numeru pokoju gdzie można uzyskać informacje w interesującym Państwa temacie.

Dział / Referat / Rodzaj spraw

Osoba odpowiedzialna

Numer telefonu

Numer pokoju / piętro

Dziennik Podawczy

Agnieszka KWAPNIEWSKA

14 631 90 30

Hol główny / Parter

Sekretariat Urzędu Gminy

Kinga RAJSKA

14 631 90 12

pok. 29 / II piętro

Sekretarz Urzędu Gminy

Irena KOWAL

14 631 90 34

pok. 30 / II piętro

Skarbnik – Główny księgowy budżetu

Ewa SUKTA

14 631 90 24

pok. 33 / II piętro

Główny Księgowy CUW - Szkoły, Przedszkole i Żłobek

Teresa PIOTROWSKA

14 631 90 46

pok. 47 / III piętro

Oświata - Szkoły, Przedszkole i Żłobek

Andrzej STEC

14 631 90 39

pok. 45 / III piętro

Kadry, informacja publiczna

Joanna BOCOŃ

14 631 90 27

pok. 48 / III piętro

Finanse i Księgowość Urzędu Gminy

Małgorzata KWIECIEŃ

Kamila MOSKAL

14 631 90 33

14 631 90 15

pok. 35 / II piętro

pok. 34 / II piętro

Ewidencja ludności, Dowody Osobiste

Agnieszka JASICKA

14 631 90 22

pok. 22 / II piętro

Urząd Stanu Cywilnego

Dariusz LECH

14 631 90 23

pok. 24 / II piętro

Planowanie Przestrzenne i Gospodarka Gminna

Justyna CUDEK

14 631 90 18

pok. 6 / I piętro

Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami

Barbara KRAWCZYK-SKOBEL

14 631 90 36

pok. 5 / I piętro

Drogi i BHP

Józef GÓROWSKI

14 631 90 17

pok. 11 / I piętro

Gospodarka odpadami, mienie komunalne, najmy, dzierżawy, fundusz sołecki

Bartosz BARTNIK

14 631 90 14

pok. 6 / I piętro

Ekodoradca

Monika MORYL-CICH

14 631 90 48

pok. 2 / I piętro

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i/lub krzewów,

gminna ewidencja zabytków

Emilia MATURA

14 631 90 19

pok. 2 / I piętro

Zamówienia Publiczne i Ewidencja Działalności Gospodarczej

Monika MADURA

14 631 90 31

pok. 3 / I piętro

Deklaracje podatku od środków transportowych. Weryfikowanie sald podatkowych.

Informacje o zaległościach i toczących się postępowaniach egzekucyjnych

Krzysztof TYRKA

14 631 90 21

pok. 26 / II piętro

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwrot podatku akcyzowego.

Weryfikowanie sald podatkowych.

Joanna SIEDLIK

14 631 90 21

pok. 26 / II piętro

Podatek z terenu sołectw: Bobrowniki Małe, Gosławice, Kępa Bogumiłowicka,

Komorów, Łętowice, Ostrów, Rudka i Sieciechowice.

Deklaracje podatku rolnego i leśnego osób prawnych.

Jadwiga OWSIANKA

14 631 90 52

pok. 25 / II piętro

Podatek z terenu sołectw: Bogumiłowice, Mikołajowice i Wierzchosławice.

Deklaracje podatku od nieruchomości osób prawnych.

Anna MICHAŁEK

14 631 90 52

pok. 25 / II piętro

Obsługa Organów Gminy i Archiwum

Sabina TUREK

14 631 90 26

pok. 16 / I piętro

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej i Zarządzania Kryzysowego,

Obrona Cywilna

Andrzej PITTNER

14 631 90 53

pok. 10 / I piętro

Informatyk, Administrator Systemów Informatycznych

Mateusz MUNIGA

14 631 90 25

pok. 42 / III piętro