Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Rada Gminy

Podstawowe informacje o Radzie Gminy:

Obecna kadencja trwa od listopada 2018 do końca roku 2023.

Skład Rady Gminy Wierzchosławice:

 1. Małgorzata Moskal – Przewodnicząca Rady Gminy
  (malgorzata.moskal@wierzchoslawice.pl)
 2. Paweł Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  (pawel.dabrowski@wierzchoslawice.pl)
 3. Zbigniew Suda – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  (zbigniew.suda@wierzchoslawice.pl)
 4. Krzysztof Broński – (krzysztof.bronski@wierzchoslawice.pl)
 5. Jan Dzierwa – (jan.dzierwa@wierzchoslawice.pl)
 6. Roman Kucharski – (roman.kucharski@wierzchoslawice.pl)
 7. Maria Lech (maria.lech@wierzchoslawice.pl)
 8. Mieczysław Liszka – (mieczyslaw.liszka@wierzchoslawice.pl)
 9. Ewelina Mach – (ewelina.mach@wierzchoslawice.pl)
 10. Jan Mirek – (jan.mirek@wierzchoslawice.pl)
 11. Tadeusz Mitera – (tadeusz.mitera@wierzchoslawice.pl)
 12. Edward Tarczoń – (edward.tarczon@wierzchoslawice.pl)
 13. Józef Wiśniewski – (jozef.wisniewski@wierzchoslawice.pl)
 14. Krzysztof Wiśniewski – (krzysztof.wisniewski@wierzchoslawice.pl)
 15. Władysław Witek – (wladyslaw.witek@wierzchoslawice.pl)

Rota ślubowania

Radny przed przystąpieniem do wykonywania mandatu jest zobowiązany złożyć ślubowanie :

” Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: ,,Tak mi dopomóż Bóg”

Przewodnicząca Rady Gminy Wierzchosławice – Małgorzata Moskal pełni dyżury dla mieszkańców w Biurze Rady Gminy Wierzchosławice (Urząd Gminy Wierzchosławice, I piętro)  w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 1500 – 1630.

Kontakt z Przewodniczącym Rady Gminy Wierzchosławice w innym terminie jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu w Biurze Rady Gminy Wierzchosławice (Urząd Gminy Wierzchosławice, I piętro – tel. 14 631-90-26).

Skip to content