Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Rada Gminy

Podstawowe informacje o Radzie Gminy:

Obecna kadencja trwa od maja 2024 do końca roku 2029.

Skład Rady Gminy Wierzchosławice:

 1. Wojciech Aleksander – Przewodniczący Rady Gminy
  (wojciech.aleksander@wierzchoslawice.pl)
 2. Halina Popiela – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
  (halina.popiela@wierzchoslawice.pl)
 3. Krzysztof Broński – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  (krzysztof.bronski@wierzchoslawice.pl)
 4. Piotr Bieś – (piotr.bies@wierzchoslawice.pl)
 5. Tomasz Jachimek – (tomasz.jachimek@wierzchoslawice.pl)
 6. Barbara Knapik – (barbara.knapik@wierzchoslawice.pl)
 7. Roman Kucharski – (roman.kucharski@wierzchoslawice.pl)
 8. Konrad Marszałek (konrad.marszalek@wierzchoslawice.pl)
 9. Tadeusz Mitera – (tadeusz.mitera@wierzchoslawice.pl)
 10. Dawid Mocny – (dawid.mocny@wierzchoslawice.pl)
 11. Tomasz Pochroń – (tomasz.pochron@wierzchoslawice.pl)
 12. Krzysztof Wiśniewski – (krzysztof.wisniewski@wierzchoslawice.pl)
 13. Dawid Przybyło – (dawid.przybylo@wierzchoslawice.pl)
 14. Tomasz Rodak – (tomasz.rodak@wierzchoslawice.pl)
 15. Artur Wrona – (artur.wrona@wierzchoslawice.pl)

Rota ślubowania

Radny przed przystąpieniem do wykonywania mandatu jest zobowiązany złożyć ślubowanie :

” Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: ,,Tak mi dopomóż Bóg”

Przewodniczący Rady Gminy Wierzchosławice – Wojciech Aleksander lub Wiceprzewodniczący – Krzysztof Broński, Halina Popiela pełnią dyżury dla mieszkańców w Biurze Rady Gminy Wierzchosławice (Urząd Gminy Wierzchosławice, I piętro)  w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 1500 – 1700.

Kontakt z Przewodniczącym Rady Gminy Wierzchosławice w innym terminie jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu w Biurze Rady Gminy Wierzchosławice (Urząd Gminy Wierzchosławice, I piętro – tel. 14 631-90-30 – wew. 26).

Skip to content