Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Przypomnienie o obowiązku zmiany złożonej deklaracji do CEEB po wymianie źródła ciepła!

Szanowni mieszkańcy!

W związku z poprawiającą się sytuacją jakości powietrza w Gminie Wierzchosławice, którą możemy zaobserwować przez wzrost liczby dotacji na wymianę źródła ciepła, Wójt Gminy Wierzchosławice przypomina o obowiązku zmiany złożonej deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków po wymianie źródła ciepła do 14 dni od uruchomienia nowego. W przypadku nowo powstałych budynków będzie to również termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Deklaracja jest obowiązkowa dla wszystkich właścicieli nieruchomości, a za przekroczenie dopuszczalnego terminu zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

Zgłoszenie do CEEB dotyczy każdego sposobu zaopatrywania domów w ciepło i ciepłą wodę. Każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakie źródła ciepła uległy zmianie.

W jaki sposób można złożyć deklarację lub dokonać zmiany?

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób na stronie  https://ceeb.gov.pl/
  • w formie papierowej- wypełniony dokument można będzie złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wierzchosławice lub wysłać listem.

 

Wzory deklaracji:

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne pobierz plik

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne pobierz plik

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

28 wrz
12:15 - 13:00

LXII Komisja Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

28 wrz
13:00 - 15:00

LXVIII Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

29 wrz
17:00 - 18:30

Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych (Wybory - Sejm i Senat 2023)

03 paź
11:00 - 12:00

XXVII Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

14 paź
All day

Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)