Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Oferta pracy – Inspektor w Referacie Inwestycji, Rozwoju i Drogownictwa

W załączniku poniżej znajduje się zarządzenie wójta gminy w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: Inspektor w Referacie Inwestycji, Rozwoju i Drogownictwa. 

Wszelkie szczegóły w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel. 14 631 90 16 oraz emailem joanna.bocon@wierzchoslawice.pl.

 

Zarządzenie Nr 156/2024
Wójta Gminy Wierzchosławice

z dnia 2 lipca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektor w Referacie Inwestycji, Rozwoju i Drogownictwa

 

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t. j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) art. 11 ust. 1, 2, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 530 ze zm.) oraz § 16-21 Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym  na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Wierzchosławice oraz na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Wierzchosławice stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 0050.156.2015 Wójta Gminy Wierzchosławice, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wierzchosławice: Inspektor w Referacie Inwestycji, Rozwoju i Drogownictwa.

2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                                  Wójta Gminy

                                                                                                                                                              Małgorzata Moskal

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Referacie Inwestycji, Rozwoju i Drogownictwa

Klauzula RODO – rekrutacja pracownikow UG Wierzchoslawice

 

 

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

15 sie
All day

Święto Wojska Polskiego

Skip to content