Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Uznanie celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą Dożynkowy festyn rodzinny zawartego w ofercie Stowarzyszenia kULtura

Kłosy a w tle niebo.

W dniu 14 czerwca 2023 r. Stowarzyszenie kULtura z siedzibą w Wierzchosławicach pod adresem 33-122 Wierzchosławice 39a, złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Dożynkowy festyn rodzinny” w trybie tzw. małych zleceń, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j.).

Zarządzeniem Nr 137/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. Wójt Gminy Wierzchosławice uznał celowość realizacji w/w zadania publicznego i postanowił zamieścić ofertę na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od 22 do 29 czerwca 2023 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać do Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 – Dziennik podawczy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@wierzchoslawice.pl, w powyższym terminie.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,a,2297684,uznanie-celowosci-realizacji-zadania-publicznego-pod-nazwa-dozynkowy-festyn-rodzinny-zawartego-w-ofe.html

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

28 wrz
12:15 - 13:00

LXII Komisja Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

28 wrz
13:00 - 15:00

LXVIII Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

29 wrz
17:00 - 18:30

Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych (Wybory - Sejm i Senat 2023)

03 paź
11:00 - 12:00

XXVII Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

14 paź
All day

Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)