Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Uznanie celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą Dożynkowy festyn rodzinny zawartego w ofercie Stowarzyszenia kULtura

Kłosy a w tle niebo.

W dniu 14 czerwca 2023 r. Stowarzyszenie kULtura z siedzibą w Wierzchosławicach pod adresem 33-122 Wierzchosławice 39a, złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Dożynkowy festyn rodzinny” w trybie tzw. małych zleceń, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j.).

Zarządzeniem Nr 137/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. Wójt Gminy Wierzchosławice uznał celowość realizacji w/w zadania publicznego i postanowił zamieścić ofertę na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od 22 do 29 czerwca 2023 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać do Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 – Dziennik podawczy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@wierzchoslawice.pl, w powyższym terminie.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,a,2297684,uznanie-celowosci-realizacji-zadania-publicznego-pod-nazwa-dozynkowy-festyn-rodzinny-zawartego-w-ofe.html

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

15 sie
All day

Święto Wojska Polskiego

Skip to content