Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchosławice

W wyniku realizacji projektu zostaną usunięte wyroby zawierające azbest w ilości 250 Mg pozyskane wskutek usunięcia azbestowych pokryć dachowych z 200 szt. dachów.
Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchosławice na lata 2012 – 2032”.
Po zakończeniu realizacji projektu zmniejszy się ilość wyrobów stanowiących zagrożenie życia ludzi, albowiem skutkiem realizacji projektu będzie wyeliminowanie szkodliwego wpływu i negatywnych dla zdrowia skutków spowodowanych azbestem u mieszkańców Gminy Wierzchosławice oraz likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko naturalne.

Wśród celów społeczno-gospodarczych znajdują się:
1) wzrost poczucia komfortu mieszkańców gminy, spowodowany likwidacją potencjalnych zagrożeń dla zdrowia,
2) podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.
3) zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w związku ze zmniejszeniem absencji chorobowej pracowników w związku z ograniczenie ryzyka zachorowań na choroby nowotworowe,
4) zmniejszenie kosztów systemu ochrony zdrowia związanych ze zmniejszeniem ilości osób hospitalizowanych w systemie publicznej służbie zdrowia.
5) likwidacje potencjalnie niebezpiecznych wyrobów negatywnie oddziaływających na środowisko, a w szczególności ludzi. 

Projekt realizowany był przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość zadania: 253 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:  215 049,99 zł

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

20 mar
All day

Początek astronomicznej wiosny

31 mar
All day

Wielkanoc i zmiana czasu z zimowego na letni

Skip to content