Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP z terenu Gminy Wierzchosławice!

W minioną sobotę w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchosławicach odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2022. Zebranie to rozpoczęło cykl zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wierzchosławice.

Naczelnik OSP dh. Mateusz Krakowski rozpoczął zebranie, powitał zgromadzone Druhny, Druhów oraz przybyłych gości i przystąpił do wyboru Przewodniczącego zebrania oraz przedstawienia i przyjęcia porządku obrad. Kolejno przedstawiono sprawozdanie z działalności za rok 2022, sprawozdanie finansowe oraz Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania w wyniku przeprowadzonego głosowania zostały przyjęte jednogłośnie, a tym samym Walne Zebranie członków OSP w Wierzchosławicach udzieliło absolutorium dla Zarządu jednostki. W dalszej części zebrania przystąpiono do omówienia planu działalności OSP na rok bieżący oraz oddano głos zaproszonym gościom.

Warto podkreślić, że OSP KSRG Wierzchosławice w ubiegłym roku wyjeżdżała do akcji ratowniczo- gaśniczych najwięcej z pośród wszystkich jednostek OSP działających na terenie powiatu tarnowskiego –  były to 103 wyjazdy do akcji w ciągu całego roku 2022. Jednostce w akcjach ratowniczych pomaga zakupiony w 2022 roku nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3,5/28 na podwoziu Renault D16, którego zakup stanowi ważną inwestycje ubiegłego roku.

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

04 gru
All day

Barbórka

21 gru
All day

Początek astronomicznej zimy

24 gru
17:00 - 23:30

Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie

31 gru
All day

Sylwester 2023/2024