Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Wierzchosławicach

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Wierzchosławicach, stanowiącej własność Gminy Wierzchosławice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 tj. ze zm.), art. 25 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), § 8 ust. 2, 4 i ust. 6 uchwały nr VIII/54/03 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wierzchosławice oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata (ze. zm.) oraz uchwały nr LIII/361/2022 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wierzchosławice oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1861, nr 1862 i nr 1863

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza pierwszy, ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1861 o pow. 0,35 ha, nr 1862 o pow. 0,36 ha, nr 1863 o pow. 0,37 ha, położonej w miejscowości Wierzchosławice. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzchosławice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarządzenie o przetargu znajduje się w załączniku poniżej:

Zarządzenie o przetargu

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

15 sie
All day

Święto Wojska Polskiego

Skip to content