Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Program “Aktywna tablica” – wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szkół podstawowych w Mikołajowicach i Rudce!

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach oraz Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudce zostały objęte wsparciem w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” przez Gminę Wierzchosławice.

Dzięki udziałowi w Programie szkoły zakupiły sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z ich potrzebami.

Do Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach trafiły: laptopy, programy multimedialne do terapii w tym.: „Wspomaganie rozwoju pro”, „Dysleksja pro”, „Matświat pro”, „Koncentracja uwagi pro”, „Moc emocji”, Percepcja słuchowa i przetwarzanie słuchowe pro”, „Spektrum autyzmu pro”, Logopedia pro”.

Do Szkoły Podstawowej w Rudce: monitor interaktywny z wbudowaną kamerą i akcesoriami, laptop multimedialny, smartfloor – podłoga interaktywna, programy multimedialne dedykowane uczniom w tym: „mTalent Zajęcia Logopedyczne”, „Percepcja i przetwarzanie słuchowe”, „mTalent Czytanie SY-LA-BA-mi”, „mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym”.

Zakupiony w ramach Programu sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii są wykorzystywane w procesie dydaktycznym oraz umożliwiają podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Całkowity koszt zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla każdej szkoły wyniósł 43 750 zł, w tym 35 000 zł (80%) stanowi dotacja z budżetu państwa a 8750 zł (20%) wkład własny Gminy Wierzchosławice.

Całkowita wartość zadania wyniosła 87 500,00 zł.

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

19 cze
08:00 - 08:30

I Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

19 cze
08:30 - 09:00

I Komisja Kultury, Sportu, Młodzieży i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

19 cze
09:00 - 10:00

I Komisja Oświaty, Statutów, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

19 cze
10:00 - 12:00

I Komisja Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

19 cze
12:00 - 14:00

III Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

Skip to content