Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

Informacja - ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

POZIOM 1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH

Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 

Data wystąpienia 26.04.2023 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka Od dnia 26.04.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Przyczyny Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.

ROK 2023

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10    

Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacjach PMŚ: Kraków, ul. Bujaka; Kraków, ul. Bulwarowa; Kraków, os. Swoszowice; Kraków, os. Wadów; Kraków, ul. Złoty Róg; Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami; Bochnia, ul. Konfederatów Barskich; Niepołomice, ul. 3 Maja; Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna; Nowy Targ, Al. Tysiąclecia; Olkusz, ul. Cegielniana; Oświęcim, ul. J. Bema; Rabka-Zdój, ul. Orkana; Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej; Trzebinia os. Widokowe; Tuchów ul. Chopina; Wadowice, ul. Bałysa; Zabierzów, ul. Wapienna; Zakopane, ul. Sienkiewicza
za okres od 01.02.2022 do 31.01.2023 wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, wielickiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, suskiego, chrzanowskiego, tarnowskiego, krakowskiego, tatrzańskiego; wadowickiego, miast na prawach powiatu: Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P w pyle zawieszonym PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P w pyle zawieszonym PM10: 2 607 780.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego ( np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
  • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej , brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

  • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
  • prowadzenie szerokiej edukacji adresowej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań

Działania określone przez Zarząd Województwa w Programach ochrony powietrza: informowanie o zagrożeniu złą jakością powietrza, bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania 26.04.2023 r.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t,j. Dz. U. Z 2021 r. poz.1973 z późn. zm.)
  •  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tj. Dz. U. Z 2021 r. poz.845)

Źródła danych Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska/ Regionalny Monitoringu Środowiska w Krakowie.

Publikacja Portal Jakości Powietrza GIOŚ-Informacje Regionalne https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

19 cze
08:00 - 08:30

I Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

19 cze
08:30 - 09:00

I Komisja Kultury, Sportu, Młodzieży i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

19 cze
09:00 - 10:00

I Komisja Oświaty, Statutów, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

19 cze
10:00 - 12:00

I Komisja Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

19 cze
12:00 - 14:00

III Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

Skip to content