Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Ogłoszenie Gminnej Spółki Wodnej w Wierzchosławicach

O G Ł OS Z E N I E Gminna Spółka Wodna w Wierzchosławicach zaprasza na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Wierzchosławicach, które odbędzie się w dniu 28.02.2023 roku o godz. 16.00 w Domu Ludowym Wierzchosławice /Przy rondzie/. (sala obrad).

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Sprawozdanie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej z działalności za 2022 rok
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
 6. Sprawozdanie Finansowe za 2022 rok
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej w Wierzchosławicach za 2022 rok
 9. Ustalenie wysokości składki członkowskiej z 1 ha gruntów zmeliorowanych na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i sposobu jej zbierania na rok 2023
 10. Uchwalenie planu niezbędnych do wykonania zadań konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz planu finansowego Spółki na 2023 rok
 11. Wolne wnioski
 12.  Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia

 Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Wierzchosławicach uprzejmie prosi Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Wierzchosławicach i zainteresowanych o wzięcie udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli w podanym powyżej terminie i miejscu.

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

23 cze
All day

Dzień Ojca

Skip to content