Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Zdjęcie przedstawia dłonie dwóch osób. Jedna osoba trzyma kartkę papieru i długopis.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu zmiany uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wierzchosławice

na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr XLIII/252/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – wszczyna procedurę konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu zmiany uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

 1. Przedmiot konsultacji;
  Przedmiotem konsultacji jest projekt zmiany uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 2. Termin konsultacji:
  Termin rozpoczęcia konsultacji ustalam na dzień: 17 maj 2024 r.
  Termin zakończenia konsultacji ustalam na dzień 24 maj 2024 r.
  Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie do 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Adresaci konsultacji;
  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, w tym także ich pełnomocników.
  Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział w konsultacjach.
 4. Forma konsultacji:

Wypełniony formularz konsultacji można:

 1. przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@wierzchoslawice.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Wierzchosławice /7w011xhaps/skrytka
 2. przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wierzchosławice) lub złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550.

 

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 105/2024 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 2. Formularz konsultacji.
 3. Informacja o ochronie danych osobowych

Ogłoszenie w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,m,436407,2024.html

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

19 cze
08:00 - 08:30

I Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

19 cze
08:30 - 09:00

I Komisja Kultury, Sportu, Młodzieży i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

19 cze
09:00 - 10:00

I Komisja Oświaty, Statutów, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

19 cze
10:00 - 12:00

I Komisja Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

19 cze
12:00 - 14:00

III Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

Skip to content