Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska!

Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska. Konsultacje, które potrwają do 15 sierpnia 2023 roku.

Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska, na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 oraz art. 34 ust. 15 pkt 6 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 ( Dz. U. 2022 poz. 1079 ), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. (Dz. U. UE.L. 2021.231.159), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska, prowadzi konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska.

Dodatkowe pytania lub wątpliwości w zakresie prowadzonych konsultacji prosimy kierować na adres: strategia@aglomeracja.tarnow.pl lub pod numer telefonu +48 734 738 083.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do pobrania dostępne na stronie: https://aglomeracja.tarnow.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-stowarzyszenia-aglomeracja-tarnowska/

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

04 paź
14:30 - 16:00

Szkolenie dla Przewodniczących i Zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych (Wybory - Sejm i Senat 2023)

10 paź
17:00 - 19:00

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych (Wybory - Sejm i Senat 2023)

14 paź
All day

Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)

15 paź
07:00 - 21:00

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowe

01 lis
All day

Święto wszystkich świętych