Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Gmina Wierzchosławice z dofinansowaniem na zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja Zabytki.

Gmina Wierzchosławice otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja Zabytki na zadania:

„Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i innych opracowań w celu remontu konserwatorskiego zabytkowego kościoła pw. MB Pocieszenia w Wierzchosławicach”

Zadanie polegać będzie na opracowaniu kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej zawierającej wszystkie niezbędne opracowania do wykonania prac konserwatorskich przy kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach. Zakres prac obejmował będzie prace zewnętrzne przy elewacji budynku, m.in.: oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, odgrzybianie, gruntowanie.

Przewidywana wartość inwestycji 80.000,00

Kwota wnioskowanych środków 78.400,00

„Remont elewacji zabytkowego Kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach.”

Kościół zlokalizowany jest na działce parafialnej nr 1390 w Wierzchosławicach. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26.06.1985 r. budynek kościoła został wpisany do rejestru zabytków (Nr wpisu A-254). Kościół został wybudowany w 1818 r., barokowo-klasycystyczny, jednonawowy ze sklepieniem kolebkowym z lunetami. Obecnie na elewacji Kościoła znajdują się odparzenia czyli miejscowe odspojenia tynku elewacji od muru, w związku z czym powstają wybrzuszenia na jej powierzchni. Ponadto w elewacji występują ubytki i pęknięcia, a miejscami odpadają fragmenty gzymsu. Szary, zielony bądź czarny nalot w szczególności w okolicach cokołu lub wklęsłych naroży Kościoła oznacza rozwój mikroorganizmów. Obecny stan elewacji wskazuje na konieczność wykonania prac konserwatorskich. Nalży skuć istniejący tynk, zabezpieczyć elewacje przed rozwojem mikroorganizmów powodujących powstawanie pleśni czy mchów oraz położenie nowego tynku elewacyjnego.

Przewidywana wartość inwestycji: 700.000,00

Kwota wnioskowanych środków: 686.000,00

„Remont zabytkowego budynku Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach z 1924 r.”

Zadanie realizowane będzie na działce nr 1317 w miejscowości Wierzchosławice. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek Domu Ludowego im. Wincentego Witosa, który to będzie poddany pracom konserwatorskim. Prace te będą polegały na:

  1. Przebudowie instalacji wodnej: Zakres prac obejmował będzie przełożenie instalacji wodnej poza obrys budynku, wpięcie do zewnętrznej sieci oraz sprawdzenie szczelności instalacji.
  2. Odgrzybianiu: Po wykonaniu prac instalacyjnych konieczne będzie wykonanie odgrzybiania ścian fundamentowych. W tym celu należy usunąć stary odparzony tynk oraz zastosować specjalistyczny środek do odgrzybiania.
  3. Odtworzeniu tynków wewnętrznych, posadzek oraz iniekcji. Kolejnym etapem prac będzie odtworzenie tynków wewnętrznych, uzupełnienie pustek i szczelin zaprawą mineralną i/lub renowacyjną zaprawą mineralną oraz wykonanie iniekcji zabezpieczającej przed dostępem wody z zewnątrz.
  4. Remoncie lub wymianie istniejącego ogrodzenia budynku – 64 metry bieżące.

Przewidywana wartość inwestycji: 240.000,00

Kwota wnioskowanych środków: 235.200,00

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

04 paź
14:30 - 16:00

Szkolenie dla Przewodniczących i Zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych (Wybory - Sejm i Senat 2023)

10 paź
17:00 - 19:00

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych (Wybory - Sejm i Senat 2023)

14 paź
All day

Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)

15 paź
07:00 - 21:00

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowe

01 lis
All day

Święto wszystkich świętych