Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Kolejne zebrania sprawozdawcze w OSP na terenie Gminy Wierzchosławice!

Odbywają się kolejne zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP na terenie Gminy Wierzchosławice.

W sobotę 4 lutego 2023 r. w siedzibach swoich stowarzyszeń zebrania sprawozdawcze zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Gosławicach oraz OSP w Mikołajowicach. Zarówno w Gosławicach jak i w Mikołajowicach, po przedstawieniu sprawozdań, Walne Zebrania udzieliły absolutorium dla Zarządów obydwu jednostek.

Trzeba zaznaczyć, że w Gosławicach zebranie odbyło się po raz pierwszy w pomieszczeniach budynku ogrzewanego nowo wykonaną instalacją CO. Remont remizy i wykonanie instalacji CO zostało wykonane dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 30 900,00 zł i udziału z budżetu Gminy Wierzchosławice 30 969,00 zł. Łączna kwota inwestycji to 61 869,00 zł. Na obydwu spotkaniach Gminę Wierzchosławice reprezentował Wójt Gminy Pan Andrzej Mróz.

Tydzień później, w dniu 11 lutego 2023 roku druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łętowicach zorganizowali zebranie sprawozdawcze za 2022 rok. Podczas spotkania przedstawione zostały dokumenty z działalności statutowej OSP w Łętowicach – sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji nad sprawozdaniami w wyniku przeprowadzonego głosowania Zarząd OSP otrzymał jednogłośnie absolutorium za działalność w roku 2022. 

Jednogłośnie przegłosowane zostały również: plan działalności i plan finansowy na rok 2023. W wymienionych planach zawarte zostały miedzy innymi zamierzenia i cele postawione do realizacji przez tą jednostkę, a mianowicie zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego i remont remizy. W przedsięwzięciach duży udział weźmie gmina, ponieważ będzie współfinansować wspomniane zadania. Na zebraniu z ramienia Gminy wystąpił i zabrał głos Zastępca Wójta Pan Andrzej Barnaś.

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

01 mar
All day

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

01 mar
20:00 - 23:00

IX Nocny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych im. cc płk. Adama Boryczki

03 mar
18:00 - 20:00

Gminny Dzień Kobiet 2024!

20 mar
All day

Początek astronomicznej wiosny

31 mar
All day

Wielkanoc i zmiana czasu z zimowego na letni

Skip to content