Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Jednostki OSP w Gminie Wierzchosławice zakończyły zebrania sprawozdawcze!

Zdjęcie grupowe z Zebrania sprawozdawczego OSP Komorów

W dniach 10, 17 i 24 stycznia 2024 r. kolejne jednostki OSP z naszej Gminy przeprowadziły zebrania sprawozdawcze z działalności za 2023 rok. Zebrania odbyły się w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Gosławicach, Komorowie, Bobrownikach Małych i Bogumiłowicach. Sobotnie spotkanie w OSP Bogumiłowice zakończyło dwumiesięczny cykl spotkań druhów.

Zgodnie z programem zebrań po przedstawieniu sprawozdań za rok 2023 oraz planów działalności i finansowych na rok bieżący rozpoczęły się dyskusje nad nimi. Następnie odbyły się głosowania nad udzieleniem absolutorium dla Zarządów OSP. Każdy z Zarządów w wyniku glosowania otrzymał od Walnego Zebrania absolutorium. Spotkania druhów ochotników są okazją do przedstawienia sprawozdań, omówienia spraw bieżących oraz przedstawienia planów na dalszy okres działania.

Podczas zebrań ze strażakami w czasie dyskusji zaproszeni goście mogli podziękować za całokształt działalności strażaków ich zaangażowanie w niesienie pomocy oraz poruszali tematy dotyczące m.in. podsumowania funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu za rok 2023, bieżącej działalności jednostek, utrzymania sprzętu oraz pojazdów ratowniczo-gaśniczych, a także potrzeb w zakresie wyposażenia i wyszkolenia.

Gratulujemy wszystkim Zarządom otrzymania absolutorium oraz dziękujemy wszystkim druhnom i druhom za codzienną służbę w Ochotniczych Strażach Pożarnych – za walkę z żywiołem, gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i ratowania mienia.

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

24 kwi
09:00 - 12:30

LXXIV Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

01 maj
All day

Święto Pracy

02 maj
All day

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

03 maj
All day

Święto Konstytucji 3 maja

Skip to content