Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Gminny Dzień Strażaka i 135-lecie jednostki OSP w Łętowicach!

W minioną niedzielę, 10 września 2023 roku o godz. 14:00 Mszą Świętą w intencji Strażaków w Kościele Parafialnym w Łętowicach, rozpoczęły się Obchody Gminnego Dnia Strażaka i 135-lecia jednostki OSP w Łętowicach połączone z przekazaniem i poświeceniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili między innymi: Pani Anna Pieczarka i Pani Urszula Augustyn – Posłanki na Sejm RP, Pan Stanisław Bukowiec, Pan Wiesław Krajewski i Pan Piotr Sak – Posłowie na Sejm RP, Pan Józef Gawron  – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Kazimierz Koprowski – Prezes WFOŚiGW w Krakowie, St. bryg. Krzysztof Gładysz – Komendant Miejski PSP w Tarnowie, Druh Łukasz Łach – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie oraz pozostali zaproszeni goście i licznie przybyli mieszkańcy Łętowic i Gminy Wierzchosławice.  

W uroczystościach udział wzięły również  wszystkie Poczty Sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wierzchosławice oraz z zaproszonych jednostek OSP.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń dla zasłużonych i wyróżniających się strażaków, a następnie pasowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego samochód ratowniczo – gaśniczego, a także uroczyste przekazanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego i ochrony indywidualnej dla jednostek OSP z terenu gminy Wierzchosławice. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu IVECO EuroCargo został zakupiony przez OSP w Łętowicach za łączną kwotę 1 020 900 zł. Montaż finansowy został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Budżetu Gminy Wierzchosławice w kwocie 475 900; z NWFOŚiGW w kwocie 475 000; z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 45 000 oraz z KSRG w kwocie 25 000.

Specjalistyczny sprzęt ratowniczy i ochrony indywidualnej został zakupiony za łączna kwotę 100 000,00 zł, z czego 99 000,00 zł stanowi dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości i 1 000,00 zł pochodzi z budżetu Gminy Wierzchosławice. Sprzęt został zakupiony w ramach realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Zadanie „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

19 cze
08:00 - 08:30

I Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

19 cze
08:30 - 09:00

I Komisja Kultury, Sportu, Młodzieży i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

19 cze
09:00 - 10:00

I Komisja Oświaty, Statutów, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

19 cze
10:00 - 12:00

I Komisja Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

19 cze
12:00 - 14:00

III Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

Skip to content