Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Gminny Dzień Strażaka i 135-lecie jednostki OSP w Łętowicach!

W minioną niedzielę, 10 września 2023 roku o godz. 14:00 Mszą Świętą w intencji Strażaków w Kościele Parafialnym w Łętowicach, rozpoczęły się Obchody Gminnego Dnia Strażaka i 135-lecia jednostki OSP w Łętowicach połączone z przekazaniem i poświeceniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili między innymi: Pani Anna Pieczarka i Pani Urszula Augustyn – Posłanki na Sejm RP, Pan Stanisław Bukowiec, Pan Wiesław Krajewski i Pan Piotr Sak – Posłowie na Sejm RP, Pan Józef Gawron  – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Kazimierz Koprowski – Prezes WFOŚiGW w Krakowie, St. bryg. Krzysztof Gładysz – Komendant Miejski PSP w Tarnowie, Druh Łukasz Łach – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie oraz pozostali zaproszeni goście i licznie przybyli mieszkańcy Łętowic i Gminy Wierzchosławice.  

W uroczystościach udział wzięły również  wszystkie Poczty Sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wierzchosławice oraz z zaproszonych jednostek OSP.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń dla zasłużonych i wyróżniających się strażaków, a następnie pasowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego samochód ratowniczo – gaśniczego, a także uroczyste przekazanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego i ochrony indywidualnej dla jednostek OSP z terenu gminy Wierzchosławice. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu IVECO EuroCargo został zakupiony przez OSP w Łętowicach za łączną kwotę 1 020 900 zł. Montaż finansowy został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Budżetu Gminy Wierzchosławice w kwocie 475 900; z NWFOŚiGW w kwocie 475 000; z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 45 000 oraz z KSRG w kwocie 25 000.

Specjalistyczny sprzęt ratowniczy i ochrony indywidualnej został zakupiony za łączna kwotę 100 000,00 zł, z czego 99 000,00 zł stanowi dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości i 1 000,00 zł pochodzi z budżetu Gminy Wierzchosławice. Sprzęt został zakupiony w ramach realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Zadanie „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

28 wrz
12:15 - 13:00

LXII Komisja Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

28 wrz
13:00 - 15:00

LXVIII Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

29 wrz
17:00 - 18:30

Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych (Wybory - Sejm i Senat 2023)

03 paź
11:00 - 12:00

XXVII Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

14 paź
All day

Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)