Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Komisje Rady Gminy

KOMISJA REWIZYJNA

Krzysztof Broński – Przewodniczący Komisji
Tadeusz Mitera – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Józef Wiśniewski

KOMISJA SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI

Maria Lech – Przewodnicząca Komisji
Mieczysław Liszka – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Roman Kucharski

KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU i INFRASTRUKTURY, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Jan Mirek – Przewodniczący Komisji
Józef Wiśniewski – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Krzysztof Broński
Maria Lech
Ewelina Mach
Tadeusz Mitera
Zbigniew Suda
Władysław Witek

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU,STATUTÓW, OCHRONY ZDROWIA i POLITYKI SPOŁECZNEJ

Edward Tarczoń – Przewodniczący Komisji
Jan Dzierwa – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Paweł Dąbrowski
Mieczysław Liszka
Krzysztof Wiśniewski