Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Gminny Dzień Kobiet 2024!

Centrum Kultury Wsi Polskiej im Wincentego Witosa w Wierzchosławicach (GCK) Wierzchosławice 39A, Wierzchosławice, małopolskie

Wójt Gminy Wierzchosławice oraz Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach zapraszają na wydarzenie z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet! Już 3 marca o godzinie 18:00 w budynku GCK w Wierzchosławicach odbędzie się koncert okolicznościowy w wykonaniu Teatru Muzycznego Castello, podczas którego artyści zaprezentują największe przeboje operetkowe oraz znane polskie piosenki. Zapraszamy do rezerwacji bezpłatnych wejściówek pod […]

Finał III Wierzchosławickiej Ligi Debat Oksfordzkich już jutro!

Centrum Kultury Wsi Polskiej im Wincentego Witosa w Wierzchosławicach (GCK) Wierzchosławice 39A, Wierzchosławice, małopolskie

Już jutro, 7 marca 2024 roku o godzinie 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach odbędzie się Finał III Wierzchosławickiej Ligi Debat Oksfordzkich! W finale III edycji Wierzchosławickiej Ligi Debat Oksfordzkich spotkają się: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach oraz Szkoła Podstawowa im.100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach Teza finałowa: Komputery wpływają pozytywnie na młodych […]

Spotkanie wokół energetyki obywatelskiej

Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchosławicach zaprasza mieszkańców gminy Wierzchosławice na spotkanie poświęcone transformacji energetycznej oraz energetyce obywatelskiej opartej na źródłach odnawialnych. Ekspertami podczas spotkania będą Pan Tadeusz Sitko Prezes Wierzchosławickiej Spółdzielni Energetycznej oraz Pani Monika Jaszcza przedstawicielka Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, specjalistka kampanii "Więcej niż energia".

Początek astronomicznej wiosny

Wiosna − jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 21 marca a 22 czerwca (na półkuli południowej między 23 września a 22 grudnia); czasami daty te wypadają dzień wcześniej […]

LVI Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Statutów, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Gminy Wierzchosławice Wierzchosławice 550, Wierzchosławice, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Nr 55/2023 odbytego dnia 28 grudnia 2023 r. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice w 2023 r. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Reymonta w Wierzchosławicach za rok […]

LXIX Komisja Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

Urząd Gminy Wierzchosławice Wierzchosławice 550, Wierzchosławice, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Nr 67/2024 odbytego dnia 15 stycznia 2024 r. oraz protokołu z posiedzenia komisji Nr 68/2024 odbytego dnia 30 stycznia 2024 r. Sprawozdanie Prezesa Gminnej Spółki Wodnej w Wierzchosławicach za rok 2023. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Wierzchosławice za rok […]

LXXIII Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

Urząd Gminy Wierzchosławice Wierzchosławice 550, Wierzchosławice, małopolskie, Poland

Proponowany porządek obrad: Otwarcie LXXIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LXXII. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej oraz realizacji uchwał Rady Gminy. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice w 2023 r. Sprawozdanie z działalności […]

Wielkanoc i zmiana czasu z zimowego na letni

Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna, także: Wielka Niedziela, Zmartwychwstanie Pańskie, w prawosławiu: Pascha, mazow. Wielki Dzień – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie celebrujące misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie zachowujące Nicejskie wyznanie wiary (325 r.). Kulminacyjny moment cyklu paschalnego. Rozwinęło się od święta obchodzonego w duchu i prawdzie (J 4,24) w ramach żydowskich obrzędów Pesach. Następnie, po oddzieleniu Kościoła od Synagogi, stało się prostym dorocznym świętem poprzedzonym jednym lub kilkoma dniami postu, sprawowanym jako całonocne czuwanie […]

Wybory Samorządowe 2024

7 kwietnia 2024 roku – na ten dzień Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Lokale wyborcze będą czynne w godz. 7:00–21:00. ZOBACZ: Strona BIP Urzędu Gminy Wierzchosławice dotycząca Wyborów Samorządowych 2024

XXXIII Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Urząd Gminy Wierzchosławice Wierzchosławice 550, Wierzchosławice, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu Nr 32/2024 z posiedzenia odbytego w dniu 12 marca 2024 r. Odrzucenie skargi z dnia 27 marca 2024 r. Organizacji pod nazwą Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli. Wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

LVII Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Statutów, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Gminy Wierzchosławice Wierzchosławice 550, Wierzchosławice, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Nr 56/2024 odbytego dnia 21 marca 2024 r. Sprawozdanie merytoryczne Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o. z działalności w wynajmowanym obiekcie w Wierzchosławicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania […]

LXX Komisja Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

Urząd Gminy Wierzchosławice Wierzchosławice 550, Wierzchosławice, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Nr 69/2024 odbytego dnia 21 marca 2024 r. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2024 Nr LXXI/482/2023 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2023 r. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany w […]

Skip to content