Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice
Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

LXX Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

30 listopada, 2023 @ 12:00 - 15:00

Tablety do głosowania w czasie sesji Rady Gminy

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LXX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LXIX.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej oraz realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja o analizie złożonych oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy Wierzchosławice za 2022 rok.
 6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2022 r. złożonych Przewodniczącej Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 lipca 2023 roku na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2023 Nr LIX/411/2022 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2023 – 2033 przyjętej Uchwałą Nr LIX/412/2022 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wierzchosławice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/287/2021 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wierzchosławice na lata 2021 – 2026.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego lokalnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Wierzchosławice” na lata 2024 – 2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028”.
 15. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wierzchosławice.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wierzchosławice.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na te zapytania.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad LXX sesji Rady Gminy Wierzchosławice.

Details

Date:
30 listopada, 2023
Time:
12:00 - 15:00
Event Category:

Organizer

Urząd Gminy Wierzchosławice
Phone
146319030
Email
ug@wierzchoslawice.pl
View Organizer Website

Venue

Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
Wierzchosławice 696 małopolskie 33-122 Poland + Google Map
Skip to content