Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

LXII Komisja Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach Wierzchosławice 696, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Nr 61/2023 odbytego dnia 31 sierpnia 2023 r. Wyrażenie opinii o projekcje uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2023 Nr LIX/411/2022 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2022 r. Wyrażenie opinii o projekcje uchwały w sprawie zmiany w […]

LXVIII Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach Wierzchosławice 696, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie LXVIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LXVII. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej oraz realizacji uchwał Rady Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2023 Nr LIX/411/2022 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2022 r. Podjęcie uchwały w […]

XXVII Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach Wierzchosławice 696, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu Nr 26/2023 z posiedzenia odbytego w dniach 08 oraz 17 sierpnia 2023 r. Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudce. Zamknięcie posiedzenia.