Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Ankieta dotycząca zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na terenie Gminy Wierzchosławice!

Szanowni Mieszkańcy,

zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na terenie gminy Wierzchosławice. Informacje te umożliwią ustalenie ilości odpadów biodegradowalnych wytwarzanych i zagospodarowanych przez mieszkańców Gminy Wierzchosławice, a które nie są oddawane do gminnego systemu gospodarki odpadami.

Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Urząd Gminy przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469). Dane dotyczące zagospodarowania bioodpadów przez mieszkańców zostaną uwzględnione przy obliczeniu wskaźników sprawozdawczych.

Wypełnioną ankietę należy przekazać w terminie do 28 lutego 2024 r. do Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 (dziennik podawczy) lub wysłać pocztą na adres Urzędu ug@wierzchoslawice.pl

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

No Event Found

Skip to content