Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Zakończono prace związane z modernizacją sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w miejscowości Wierzchosławice!

 

Operacja ta została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Modernizacja sceny plenerowej miała na celu poprawę oferty spędzania czasu wolnego, rozwoju w obszarze kultury oraz aktywności lokalnych organizacji działających w sferze kultury oraz wsparcia lokalnego rzemiosła artystów. Celem modernizacji obiektu było również jego unowocześnienie i poprawa stanu i zmiany cech w zakresie podniesienia standardu oraz poprawy jego funkcjonalności. W zakres tego przedsięwzięcia weszły prace budowlane związane z pracami rozbiórkowymi, impregnacją i malowaniem, prace ciesielskie, blacharskie oraz związane z zagospodarowaniem terenu przy scenie. W ramach zadania zakupiono również sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy.

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

19 kwi
10:00 - 10:30

XXXIII Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

19 kwi
10:30 - 11:00

LVII Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Statutów, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

19 kwi
11:00 - 12:00

LXX Komisja Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

24 kwi
09:00 - 12:30

LXXIV Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

01 maj
All day

Święto Pracy

Skip to content