Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Uznanie celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: Popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego przez Zespół Pieśni i Tańca SWOJACY zawartego w ofercie Fundacji Wspierania Kultury Ludowej „SWOJACY”.

W dniu 5 czerwca 2024 r. Fundacja Wspierania Kultury Ludowej „SWOJACY” z siedzibą pod adresem 33-122 Wierzchosławice 39A, złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego przez Zespół Pieśni i Tańca SWOJACY” w trybie tzw. małych zleceń, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j.).

Zarządzeniem Nr 126/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. Wójt Gminy Wierzchosławice uznał celowość realizacji w/w zadania publicznego i postanowił zamieścić ofertę na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od 6 czerwca maja 2024 r. do 13 czerwca 2024 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi należy składać do Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 – Dziennik podawczy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@wierzchoslawice.pl, w powyższym terminie.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

15 sie
All day

Święto Wojska Polskiego

Skip to content