Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nasz identyfikator w systemie ePUAP to: LINK do profilu (7w011xhaps)

Aby wysłać do urzędu dokument za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej należy wejść na stronę  ePUAP i skorzystać z udostępnionego formularza elektronicznego. Wypełniony formularz należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez uprawnionego polskiego wystawcę lub profilem zaufanym ePUAP.

UWAGA! Dokumenty elektroniczne będą przyjmowane tylko i wyłącznie w przypadku przesłania ich poprzez wskazany powyżej adres elektronicznej skrzynki podawczej.

Należy także pamiętać, że aby móc skorzystać z tej formy kontaktu z urzędem, należy założyć konto użytkownika na platformie ePUAP – www.epuap.gov.pl, postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami. 
 
Akceptowane formaty dokumentów elektronicznych:
– txt, doc, rtf, odt, pdf – dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne
– xls – arkusze kalkulacyjne
– gif, tif (tiff), jpg (jpeg) – dokumenty graficzne,
– zip, rar – do zmniejszenia objętości dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach.

Dostarczony dokument elektroniczny, poza podpisaniem go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP, musi:
– zawierać zgodne z prawdą dane osobowe osoby go składającej,
– być wolny od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania (dokumenty zawierające takie elementy nie będą wprowadzana do systemu teleinformatycznego urzędu i nie będą rozpatrywane),
– odpowiadając zakresowi użytkowemu określonemu przez urząd w formie odpowiednich wzorów wymaganych do wszczęcia i załatwienia spraw.

W przypadku braku kompletu dokumentów strona będzie wzywana do ich uzupełnienia!


* EPS – dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Przejdź do formularzy:

→ Pismo ogólne do urzędu 

→ Dopisanie do spisu wyborców

→ Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

→ Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Skip to content