Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Harmonogram prac działania na rzecz poprawy dostępności +

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Gminy Wierzchosławice osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

LP

Zakres działań

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Termin realizacji


1.

Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Koordynator

  • Przygotowanie Planu działania.
  • Przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
  • Publikacja Planu działania na stronie podmiotowej BIP Urzędu.


2.

Skip to content