Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Wierzchosławice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.wierzchoslawice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-22

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • w części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.
 • formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-21

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Mateusz Muniga, mailowo – informatyk@wierzchoslawice.pl lub telefonicznie +48 14 631 90 25

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Wojewódzkiego Urzędu Małopolskiego. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Wierzchosławice, Wierzchosławice 550, 33-122 Wierzchosławice

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Budynek posiada 2 wejścia. Wejście główne schodami do urzędu nie spełnia warunków dostępności architektonicznej. Wejście z drugiej strony budynku jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Prowadzi wprost do windy, którą można wjechać na wszystkie poziomy w budynku.
 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku jest przekazywana przez pracownika Punktu Informacyjnego – Dziennika Podawczego, który znajduje się na parterze budynku.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Przy budynku Urzędu Gminy w Wierzchosławicach nie znajdują się miejsca postojowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku Urzędu Gminy w Wierzchosławicach można wejść z psem asystującym.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W Urzędzie Gminy Wierzchosławice jest możliwość skorzystania z wideotłumacza języka migowego. Z usługi można skorzystać podczas każdej wizyty w urzędzie bez konieczności wcześniejszego umawiania się.
 • Inne informacje przydatne osobom niepełnosprawnym.
  Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze w budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice.

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Brak informacji.

Skip to content