Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice dla terenów inwestycyjnych przy zjeździe autostradowym – etap A

MPZP jest aktem prawnym, w którym ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposób zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.

W dniu 28 czerwca Rada Gminy Wierzchosławice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice dla terenów inwestycyjnych przy zjeździe autostradowym – etap A.

Prace nad uchwałą trwały od 2020 roku. Obszar objęty planem stanowi 52,8 ha częściowo położony na terenie Wierzchosławic oraz częściowo na terenie Bogumiłowic. Granice opracowania od strony zachodniej stanowi korytarz Autostrady A4 oraz droga wojewódzka nr 975. Od strony południowej obszar opracowania stanowi teren kolejowy. Tereny objęte planem to istniejący fragment węzła Autostrady A4 – Tarnów Mościce, istniejące drogi publiczne klasy dojazdowej, istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa, istniejący zakład produkcji betonu Strunbet. Głównym celem sporządzenia planu jest przeznaczenie obszaru w większości pod tereny usług [U] i tereny produkcyjne [P] oraz uzupełnienie, min zabudowa mieszkaniowa [MN].

Z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

04 paź
14:30 - 16:00

Szkolenie dla Przewodniczących i Zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych (Wybory - Sejm i Senat 2023)

10 paź
17:00 - 19:00

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych (Wybory - Sejm i Senat 2023)

14 paź
All day

Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)

15 paź
07:00 - 21:00

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowe

01 lis
All day

Święto wszystkich świętych