Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Tag: sesja

LXV Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

Otwarcie LXV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LXIII i LXIV. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice dla

Czytaj więcej »