Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Remont drogi gminnej nr K202544 w Łętowicach!

W dniu 10.08.2023 r. rozpoczęto remont drogi gminnej nr K202544 na odcinku km 0+000-0+560 w miejscowości Łętowice koło Domu Ludowego.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi wraz z utwardzeniem pobocza, nastąpi czyszczenie rowu (odmulanie) z profilowaniem skarp oraz ich umocnienie. Wykonana zostanie wymiana przepustu pod drogą o średnicy 40 cm oraz średnicy 80 cm w km 0+326.

Powyższe zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz komfortu przemieszczania się pieszych i osób korzystających z pojazdów.

Remont przedmiotowego odcinka drogi realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego dofinansowanie wynosi: 216 000,00 zł brutto.

Całkowita wartość remontu drogi: 360 000,00 zł brutto.

Termin realizacji zadania:  do 29 września 2023 r.

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

28 wrz
12:15 - 13:00

LXII Komisja Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

28 wrz
13:00 - 15:00

LXVIII Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

29 wrz
17:00 - 18:30

Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych (Wybory - Sejm i Senat 2023)

03 paź
11:00 - 12:00

XXVII Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

14 paź
All day

Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)