Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Ogłoszenie w sprawie braków formalnych lub niejasności dot. naboru wniosków na dofinansowanie realizacji w 2023 roku projektów klubów sportowych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

Wykaz Wnioskodawców, których wnioski zawierają braki formalne lub niejasności, złożone w odpowiedzi na nabór wniosków na dofinansowanie realizacji w 2023 roku projektów klubów sportowych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu ogłoszony Zarządzeniem nr 39/2023 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 17 lutego 2023 r.

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

1.

Akademia Piłkarska Wierzchosławice

2.

Stowarzyszenie LKS Wierzchosławice-Ostrów

3.

Ludowy Klub Sportowy „Rudka” w Rudce

4.

Stowarzyszenie JUDO TORA Wierzchosławice

5.

Stowarzyszenie LKS „Gosłavia” Gosławice

6.

Ludowy Klub Sportowy „Dunajec” Mikołajowice

Zgodnie z zapisami pkt. III. Ust. 6 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2023 Wójta Gminy Wierzchosławice z dania 17 lutego 2023 r. nie złożenie wyjaśnień i uzupełnień w terminie 7 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu (www.wierzchosławice.pl) spowoduje odrzucenie wniosku.

Szczegółowe informacje w zakresie braków formalnych i niejasności zostały wysłane droga mailową (na maila oddanego we wniosku) do każdego z w/w wnioskodawców.

Przewodniczący Komisji – Andrzej Stec

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

10 paź
17:00 - 19:00

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych (Wybory - Sejm i Senat 2023)

14 paź
All day

Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)

15 paź
07:00 - 21:00

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowe

01 lis
All day

Święto wszystkich świętych

11 lis
All day

Narodowe Święto Niepodległości