Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości

Napis ważna informacja

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze. zm.)

Wójt Gminy Wierzchosławice odwołuje:

pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wierzchosławice, gmina Wierzchosławice składającej się z działek ewidencyjnych nr 1861, nr 1862 i nr 1863 o łącznej powierzchni 1,08 ha objętych księgą wieczystą nr TR1T/00080573/7 prowadzoną przez Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie.

Powodem odwołania przetargu jest brak umieszczenia w ogłoszeniu o przetargu dodatkowego ograniczenia wynikającego z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2569 ze zm.) na podstawie której, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzchosławice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie powtórzony w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy

Andrzej Mróz

Skan pisma podpisanego przez wójta

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

15 sie
All day

Święto Wojska Polskiego

Skip to content