Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie uchwalonego rocznego programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Ogłoszenie Wójt Gminy Wierzchosławice na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr XLIII/252/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, – wszczyna procedurę konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

1.Przedmiot konsultacji;
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

 1. Termin konsultacji:
  Termin rozpoczęcia konsultacji ustalam na dzień 2 listopada 2023 r.
  Termin zakończenia konsultacji ustalam na dzień 15 listopada 2023 r.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie do 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 1. Adresaci konsultacji;
  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym także ich pełnomocników.
  Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział w konsultacjach.
 2. Forma konsultacji:

Wypełniony formularz konsultacji można:

 1. a) przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  ug@wierzchoslawice.pllub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Wierzchosławice /7w011xhaps/skrytka
 2. b) przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wierzchosławice) lub złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 257/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 2. Formularz konsultacji.
 3. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice.

Ogłoszenie w BIP:  https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,m,426786,2023.html

 

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

08 gru
17:30 - 20:00

Aktywnie Charytatywnie z Mrówką dla Adasia 8.12.2023 – 10.12.2023

17 gru
14:00 - 17:00

Kiermasz Bożonarodzeniowy 2023!

21 gru
All day

Początek astronomicznej zimy

24 gru
17:00 - 23:30

Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie

31 gru
All day

Sylwester 2023/2024