Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

LI Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Statutów, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Gminy Wierzchosławice - Sala Konferencyjna (I piętro) Wierzchosławice 550, Wierzchosławice, małopolskie, Poland

Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Nr 50/2023 odbytego dnia 27 kwietnia 2023 r. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Wierzchosławice w 2022 r. Sprawozdanie z działalności Przedszkola Publicznego w Wierzchosławicach za rok 2022. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz […]

LXV Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

Urząd Gminy Wierzchosławice - Sala Konferencyjna (I piętro) Wierzchosławice 550, Wierzchosławice, małopolskie, Poland

Otwarcie LXV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LXIII i LXIV. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice dla terenów inwestycyjnych przy zjeździe autostradowym – etap A.  Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej oraz realizacji uchwał Rady Gminy. Sprawozdanie z działalności Przedszkola Publicznego w […]

LII Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Statutów, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Gminy Wierzchosławice - Sala Konferencyjna (I piętro) Wierzchosławice 550, Wierzchosławice, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Nr 51/2023 odbytego dnia 27 czerwca 2023 r. Wyrażenie opinii o projekcje uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia

XXVII Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach Wierzchosławice 696, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu Nr 26/2023 z posiedzenia odbytego w dniach 08 oraz 17 sierpnia 2023 r. Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudce. Zamknięcie posiedzenia.

XXVIII Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach Wierzchosławice 696, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu Nr 27/2023 z posiedzenia odbytego w dniu 3 października 2023 r. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudce. Zamknięcie posiedzenia.

LIII Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Statutów, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach Wierzchosławice 696, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Nr 52/2023 odbytego dnia 31 sierpnia 2023 r. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/287/2021 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wierzchosławice na lata 2021 – 2026. […]

XXX Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach Wierzchosławice 696, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu Nr 29/2023 z posiedzenia odbytego w dniu 7 listopada 2023 r. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków kierowanych do Rady Gminy Wierzchosławice. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2024. Wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

XXIII Komisja Rewizyjna

Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach Wierzchosławice 696, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2024. Wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

LV Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Statutów, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach Wierzchosławice 696, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Nr 53/2023 odbytego dnia 30 listopada 2023 r. oraz protokołu z posiedzenia komisji Nr 54/2023 odbytego dnia 11 grudnia 2023 r. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2024. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin przyjęć obywateli w sprawach […]

LVI Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Statutów, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Gminy Wierzchosławice - Sala Konferencyjna (I piętro) Wierzchosławice 550, Wierzchosławice, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Nr 55/2023 odbytego dnia 28 grudnia 2023 r. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice w 2023 r. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Reymonta w Wierzchosławicach za rok […]

XXXIII Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Urząd Gminy Wierzchosławice - Sala Konferencyjna (I piętro) Wierzchosławice 550, Wierzchosławice, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu Nr 32/2024 z posiedzenia odbytego w dniu 12 marca 2024 r. Odrzucenie skargi z dnia 27 marca 2024 r. Organizacji pod nazwą Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli. Wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

LVII Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Statutów, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Gminy Wierzchosławice - Sala Konferencyjna (I piętro) Wierzchosławice 550, Wierzchosławice, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Nr 56/2024 odbytego dnia 21 marca 2024 r. Sprawozdanie merytoryczne Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o. z działalności w wynajmowanym obiekcie w Wierzchosławicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania […]

Skip to content