Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Koncert – Aleksandra Kuls i Marcin Kuźniar

Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach

Wójt Gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz wraz z Fundacją Muzyka Wszędzie i Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach zapraszają na pierwsze muzyczne wydarzenie w tym sezonie do Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach! Już 22 października o godzinie 18 odbędzie się koncert, podczas którego usłyszymy muzykę francuską, hiszpańską, włoska i polską. Zapraszamy do zarezerwowania wejściówek. Obowiązuje zasada "PAY […]

XXVIII Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach Wierzchosławice 696, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu Nr 27/2023 z posiedzenia odbytego w dniu 3 października 2023 r. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudce. Zamknięcie posiedzenia.

LXIII Komisja Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach Wierzchosławice 696, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Nr 62/2023 odbytego dnia 28 września 2023 r. Wyrażenie opinii o projekcje uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2023 Nr LIX/411/2022 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2022 r. Wyrażenie opinii o projekcje uchwały w sprawie zmiany w […]

LXIX Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach Wierzchosławice 696, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie LXIX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LXVIII. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej oraz realizacji uchwał Rady Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2023 Nr LIX/411/2022 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2022 r. Podjęcie uchwały w […]

Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych (łac. Sollemnitas Omnium Sanctorum) – w Kościele katolickim uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie, obchodzona corocznie w dniu 1 listopada, treściowo połączona z następującym po niej obchodem liturgicznym Dnia Zadusznego. W doktrynie Kościoła katolickiego jest wyrazem wiary w obcowanie świętych i powszechne powołanie do świętości.

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989. Jest dniem wolnym od pracy.

Gminne Obchody Święta Niepodległości!

Wójt Gminy Wierzchosławice oraz Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach zapraszają na Gminne Obchody Święta Niepodległości 11 Listopada 2023 r., podczas których o godzinie 16.00 odbędzie się uroczyste otwarcie szlaku historycznego pn. Śladami Wincentego Witosa - Ojca Polskiej Niepodległości z Wierzchosławic połączone ze zwiedzaniem z przewodnikiem – rozpoczęcie zwiedzania przy Domu Ludowym w Wierzchosławicach, przejazd busem […]

LIII Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Statutów, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach Wierzchosławice 696, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Nr 52/2023 odbytego dnia 31 sierpnia 2023 r. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/287/2021 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wierzchosławice na lata 2021 – 2026. […]

LXIV Komisja Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego

Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach Wierzchosławice 696, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Nr 63/2023 odbytego dnia 30 października 2023 r. Wyrażenie opinii o projekcje uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2023 Nr LIX/411/2022 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2022 roku. Wyrażenie opinii o projekcje uchwały w sprawie zmiany w […]

LXX Sesja Rady Gminy Wierzchosławice

Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach Wierzchosławice 696, małopolskie, Poland

Porządek obrad: Otwarcie LXX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LXIX. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej oraz realizacji uchwał Rady Gminy. Informacja o analizie złożonych oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy Wierzchosławice za 2022 rok. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2022 r. złożonych Przewodniczącej Rady Gminy. Podjęcie […]

Barbórka

Barbórka (dawna pisownia Barburka), Dzień Górnika – tradycyjne święto górnicze, obchodzone w Polsce 4 grudnia, w dniu św. Barbary z Nikomedii, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy. Poza górnikami Barbórkę obchodzą także geolodzy i inne osoby wykonujące zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych. W tradycji górniczej Barbórka rozpoczyna się poranną uroczystą mszą w kościele lub w cechowni, przy figurze św. Barbary. Następnie orkiestra górnicza maszeruje grając m.in. swój hymn […]