Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Mój Prąd

Na przełomie sierpnia i września 2019 r. planowane jest uruchomienie przez rząd programu Mój Prąd. W ramach tego programu można ubiegać się o dofinansowanie obejmujące do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznej, a wynoszące nie więcej niż 5 000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Skip to content