Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

4.4.3 Paliwa stałe

Gmina Wierzchosławice realizuje projekt – „Redukcja emisji CO2 w Gminie Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze na paliwa stałe”. W ramach tego projektu planowana jest wymiana 100 szt. starych niskosprawnych, bezklasowych pieców na paliwa stałe, tzw. „kopciuchów” na nowoczesne wysokosprawne kotły posiadające certyfikaty V klasy + ekoprojektu.

Status: realizacja w toku.

Więcej informacji na temat projektów realizowanych przez Gminę Wierzchosławice można uzyskać w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, pok. 4 lub 5 pod nr telefonu (14) 631-90-48 lub (14) 631-90-42.

Skip to content