Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

4.4.2 Paliwa gazowe

Gmina Wierzchosławice realizuje projekt – „Redukcja emisji CO2 w Gminie Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe”. W ramach tego projektu zostało wymienionych ok 100 szt. starych niskosprawnych, bezklasowych pieców na paliwa stałe, tzw. „kopciuchów” na nowoczesne wysokosprawne piece gazowe.

Status: zakończenie realizacji projektu.

Uwaga!

Gmina Wierzchosławice złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach tego poddziałania.

Status: pozytywny, lista rezerwowa.

Więcej informacji na temat projektów realizowanych przez Gminę Wierzchosławice można uzyskać w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, pok. 4 lub 5 pod nr telefonu (14) 631-90-48 lub (14) 631-90-42.

Skip to content