Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

4.1.1 Odnawialne źródła energii

Gmina Wierzchosławice, wspólnie z 32 gminami z terenu całego województwa małopolskiego, realizuje projekt “Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Projekt ten będzie polegał na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła) na budynkach mieszkalnych. Liderem projektu jest Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa.

Projekt pn “EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” – jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Projekt o rekordowej wartości blisko 110 mln zł. pn.: “Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski” przygotowany w ramach partnerstwa 35 gmin z województwa małopolskiego w ramach poddziałania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, został wybrany do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W ramach projektu przewidziano powstanie ok. 6 tysięcy instalacji oze o łącznej mocy zainstalowanej 28,07 MW.

Celem projektu jest dostawa i montaż w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej 5.929 sztuk instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym: 3.012 instalacji fotowoltaicznych, które wyprodukują 14 319,45 MWhe/rok energii elektrycznej oraz 2.782 kolektorów słonecznych i 39 pomp ciepła, które wyprodukują; 8 765,60 MWht/rok energii cieplnej.

CEL OGÓLNY – Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski
CEL SZCZEGÓŁOWY – Instalacja małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona) oraz znacząca poprawa jakości powietrza, a w konsekwencji jakości życia na terenie 31 gmin biorących udział w projekcie partnerskim.
Liderem projektu jest Stowarzyszenie-Zielony Pierścień Tarnowa.

Ekopartnerzy to aż 31 małopolskich gmin tj: Biskupice, Bukowno, Charsznica, Ciężkowice, Gdów, Gołcza, Gromnik, Jodłownik, Klucze, Kłaj, Kozłów, Krzeszowice, Książ Wielki, Lisia Góra, Miechów, Myślenice, Niepołomice, Olkusz, Rabka – Zdrój, Racławice, Ryglice, Skrzyszów, Słaboszów, Tarnów, Trzyciąż, Tuchów, Wieliczka, Wierzchosławice, Wolbrom, Zakliczyn i Żabno.

Więcej informacji na temat projektów realizowanych przez Gminę Wierzchosławice można uzyskać w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, pok. 4 lub 5 pod nr telefonu (14) 631-90-48 lub (14) 631-90-42.

Skip to content