Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Segregacja odpadów komunalnych

Jak prawidłowo segregować odpady?

Poniżej znajdują się informacje na temat kolorów worków oraz jakie odpady wrzucamy do nich a jakich nie można.

WRZUCAMY:

 • opakowania z papieru i tektury,
 • gazety,
 • katalogi,
 • czasopisma,
 • ulotki,
 • kartony,
 • zeszyty,
 • torby papierowe,
 • zniszczone książki,
 • papier biurowy

NIE WRZUCAMY:

 • zabrudzonego i tłustego papieru,
 • papieru z folią,
 • kartonów po mleku, sokach i innych napojach,
 • papieru przebitkowego (faktury),
 • pieluch jednorazowych, zużytych chusteczek i ręczników kuchennych,
 • worków po cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet ściennych,
 • obuwia

PAMIETAJ!
Zbieraj odpady w taki sposób, aby były pozbawione zabrudzeń (tłuszczem lub resztkami żywności) oraz folii!

Zgnieć opakowania, aby zwiększyć ilość odpadów w worku!

WRZUCAMY:

 • opakowania szklane,
 • butelki szklane,
 • słoiki bezbarwne i kolorowe,
 • butelki po kosmetykach

NIE WRZUCAMY:

 • szkła stołowego,
 • ceramiki,
 • wyrobów ze szkła żaroodpornego,
 • szkła okiennego,
 • żarówek,
 • świetlówek,
 • zniczy z woskiem,
 • termometrów,
 • strzykawek,
 • luster,
 • szyb samochodowych,
 • szkła okularowego,
 • monitorów,
 • opakowań po środkach chemicznych

PAMIĘTAJ!
Opróżnij butelki oraz usuń z nich kapsle, nakrętki, i obrączki metalowe!
Nie wrzucaj butelek szklanych wraz z torebkami foliowymi!

WRZUCAMY:

 • puste, zgniecione butelki plastikowe oraz puszki aluminiowe,
 • zakrętki od butelek i słoików,
 • plastikowe opakowania,
 • torebki i worki foliowe,
 • kartony po sokach i mleku,
 • zgniecione puszki po żywności,
 • styropian opakowaniowy,
 • drobny złom

NIE WRZUCAMY:

 • zabrudzonych i mokrych folii,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • sprzętu elektronicznego,
 • butelek po olejach samochodowych i przemysłowych,
 • opakowań po aerozolach,
 • styropianu budowlanego i innych tworzyw piankowych,
 • puszek po farbach,
 • strzykawek i innych środków medycznych

PAMIĘTAJ!
Przed wrzuceniem odpadów do worka, należy odpowiednio je opróżnić i zgnieść!

WRZUCAMY:

 • liście,
 • skoszoną trawę,
 • chwasty,
 • rozdrobnione gałęzie,
 • odpadki warzywne i owocowe,
 • skorupki jaj,
 • fusy po kawie i herbacie,
 • zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe

NIE WRZUCAMY:

 • popiołów,
 • ziemi,
 • kamieni,
 • resztek mięsnych,
 • kości,
 • tłuszczów zwierzęcych,
 • olejów jadalnych,
 • opakowań po środkach ochrony roślin,
 • pampersów,
 • opakowań po produktach żywnościowych,
 • odchodów zwierzęcych

PAMIĘTAJ!
Odpady biodegradowalne nie mogą zawierać resztek szkła lub plastiku, gdyż powoduje to problemy z rozłożeniem ich przez mikroorganizmy!
Nie wrzucaj odpadów kuchennych (z wyjątkiem resztek mięsnych i kości) do pojemnika na odpady zmieszane!

WRZUCAMY:

 • resztki mięsne,
 • kości,
 • zabrudzony i tłusty papier z folią,
 • zużyte chusteczki i ręczniki kuchenne,
 • zużyte pieluchy (pampersy),
 • podpaski,
 • odchody zwierzęce

NIE WRZUCAMY:

 • odpadów budowlanych,
 • baterii,
 • przeterminowanych lekarstw,
 • odpadów wielkogabarytowych,
 • zużytego sprzętu elektronicznego,
 • makulatury,
 • puszek aluminiowych

Do pojemnika na odpady komunalne nie wrzucaj odpadów, które możesz posegregować np. butelek szklanych i plastikowych, kartonów, gazet, książek, liści, trawy, drobnego złomu!

Pamiętaj!
W okresie od października do kwietnia popioły powstałe w czasie ogrzewania budynku mieszkalnego wrzucaj do czarnego worka!
Pamiętaj, aby do worka wrzucać tylko zimny popiół!

Masz pytania dotyczące odpadów?

Zadzwoń !
Urząd Gminy Wierzchosławice
referat inwestycji i rozwoju, gospodarki komunalnej i przestrzennej, drogownictwa oraz ochrony środowiska
tel. (14) 631-90-42