Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat tarnowski

[darkmysite switch="5" width="75px" height="25px" icon_plate_width="40px" icon_plate_border_size="2px" icon_width="20px" light_mode_bg="#000000" dark_mode_bg="#ffffff" light_mode_icon_plate_bg="#ffffff" dark_mode_icon_plate_bg="#062545" light_mode_icon_color="#062545" dark_mode_icon_color="#ffffff"]
Szukaj
Close this search box.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Cyfrowy Klub Senior + w Wierzchosławicach

Para seniorów obsługuje tablet

Gminie Wierzchosławice zostało przyznane dofinansowanie ze środków Ministra Cyfryzacji w wysokości 20 000 zł na realizację projektu pn. „Cyfrowy Klub Senior+ w Wierzchosławicach”.

Projekt polega na doposażeniu stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów – członków Klubu Senior+ w Wierzchosławicach poprzez zakup 7 nowych laptopów i 3 nowych tabletów. Sprzęt zakupiony ze środków dotacji zostanie wykorzystany w celu upowszechniania i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów. W tym celu zostanie stworzony kącik cyfrowy w Klubie Senior+ w Wierzchosławicach, z którego będą mogli korzystać seniorzy w godzinach funkcjonowania Klubu.

Stworzenie cyfrowego kącika w Klubie Senior+ w Wierzchosławicach przyczyni się do:

  • przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób starszych;
  • zwiększenia zaangażowania osób starszych w życie wsi, gminy i regionu;
  • przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów;
  • poprawy jakości i poziomu życia seniorów w Gminie Wierzchosławice;
  • zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w sieci;
  • wirtualnego spędzania czasu wolnego przez seniorów;
  • zwiększenia i uatrakcyjnienia oferty zajęć oferowanych osobom starszym przez Klub Senior+ w Wierzchosławicach;
  • promowania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy;
  • upowszechniania i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów.

Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach – jednostka organizacyjna Gminy, która prowadzi ośrodek wsparcia dla seniora w formie Klubu Senior+ w Domu Ludowym im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

Dotychczas Gmina Wierzchosławice nie korzystała ze środków Ministerstwa Cyfryzacji na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.

Data dodania wpisu:

Ostatnie informacje i aktualności:

Nadchodzące wydarzenia:

No Event Found

Skip to content