Gmina Wierzchosławice - Małopolska, powiat Tarnowski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice

Autor: Kinga Rajska

Aktualności

Zaduszki Witosowe 2023!

W ubiegłą niedzielę, 5 listopada 2023 roku tłumy sympatyków Ruchu Ludowego zagościły w Wierzchosławicach, by podczas tegorocznych Zaduszek Witosowych upamiętnić 78. rocznicę śmierci Wincentego Witosa i 38. rocznicę śmierci Stanisława

Czytaj więcej »
Ostrzeżenia meteorologiczne

Uwaga! Silny wiatr!

Ostrzeżenie meteorologiczne Nazwa biura Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1 Obszar Powiat tarnowski Ważność (cz. urz.) od: 2023 – 11 – 03 godz. 16:00 do: 2023 –

Czytaj więcej »
Aktualności

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie uchwalonego rocznego programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Ogłoszenie Wójt Gminy Wierzchosławice na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr XLIII/252/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą

Czytaj więcej »
Aktualności

Pomoc po pożarze w Wierzchosławicach!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach za zgodą rodziny poszkodowanej w pożarze zwraca się z prośbą o pomoc. W nocy 31 października 2023r. pożar zajął parter domu jednorodzinnego odcinając drogę

Czytaj więcej »